Η Οικοανάπτυξη από το 1996 εξειδικεύεται στην καταπολέμηση κουνουπιών και λοιπών παρασίτων. Αναλαμβάνει έργα μεγάλης κλίμακας σε όλη την Ελλάδα, έχοντας εκτελέσει προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών σε 10 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Έχει δραστηριοποιηθεί στο εξωτερικό εξάγοντας την  τεχνογνωσία της κυρίως σε χώρες κυρίως του Μεσογειακού Νότου. Από το 2013 παρέχει υπηρεσίες εφαρμοσμένης τηλεπισκόπησης στη γεωργία και στο περιβάλλον.

Οι καινοτομίες στη μεθοδολογία καταπολέμησης κουνουπιών (προνυμφοκτονία, οικολογική διαχείριση), η χρήση δορυφορικών μέσων και άλλων μέσων υψηλής τεχνολογίας στα συστήματα έρευνας, ελέγχου και αντιμετώπισης κουνουπιών κι επιβλαβών εντόμων (GPS, GIS κα) καθώς και οι πρωτοποριακές εφαρμογές της κατέστησαν πολύ γρήγορα την ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ μοναδική κι αδιαμφισβήτητη leader εταιρία στο χώρο της.

 

Το 2001, η ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ εισήλθε στο χώρο της καταπολέμησης παρασίτων σε βιομηχανικούς, επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους και με τις διεθνούς επιπέδου υπηρεσίες της κατέλαβε αμέσως τον κυρίαρχο ρόλο. Το 2004, χρονιά τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, η ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ κλήθηκε και συνέβαλε στο μεγάλο στοίχημα της καλύτερης Ολυμπιάδας αναλαμβάνοντας και εκτελώντας με επιτυχία στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας και των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων όλο το πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών, κουνουπιών κι άλλων διαβιβαστών ασθενειών.


Το 2010 η συμβολή της στην αντιμετώπιση της επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία (ασθένειας που μεταδίδεται μέσω κουνουπιών) υπήρξε καθοριστική λόγω της εμπειρίας και της τεράστιας τεχνογνωσίας που διαθέτει. Για τις ανάγκες ελέγχου κι αντιμετώπισης της συγκεκριμένης νόσου, την περίοδο 2011-2012 και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ προχώρησε στη χαρτογράφηση, αξιολόγηση και επιδημιολογική παρατήρηση των περισσοτέρων υγροτόπων της χώρας, ως εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών. Από το 2012 η εταιρία, εκτελεί τα μεγαλύτερα έργα καταπολέμησης επικίνδυνων διαβιβαστών στην Ελλάδα (Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόνησσος) συμμετέχοντας και συμβάλλοντας καθοριστικά στη γενικότερη προσπάθεια λειτουργίας «υγειονομικών ασπίδων» που επιχειρούν να δημιουργήσουν κρατικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα από διαβιβαστές ασθενειών (κουνούπια, ψύλλους, κοριούς κ.α.).

Από το 2013 η Οικοανάπτυξη έχει εισέλθει δυναμικά στο χώρο της τηλεπισκόπησης, προσφέροντας υπηρεσίες στις τηλεπισκοπικές και τηλεδιαγνωστικές εφαρμογές στη γεωργία και στο περιβάλλον. Η Οικοανάπτυξη έχει αναπτύξει ένα σύγχρονο διαγνωστικό σύστημα προσυμπτωματικής αποτύπωσης και χαρτογράφησης των καλλιεργειών. Το σύστημα βασίζεται στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών εφοδιασμένων με οπτικούς, πολυφασματικούς και θερμικούς αισθητήρες και δυνατότητα αποτύπωσης με τοπογραφική ακρίβεια και φωτογραμμετρική απόδοση δεκάδων, εκατοντάδων ή και χιλιάδων στρεμμάτων σε πολύ υψηλή ανάλυση  από 2 έως 20cm/pixel. Οι παραγόμενες εικόνες μετά από επεξεργασία με ειδικά λογισμικά ανάλυσης εικόνας σε συνδυασμό με δεδομένα εδάφους και χρήση εξειδικευμένων αλγορίθμων μπορούν να αποδίδουν χωρικά εντοπισμένες πληροφορίες – δείκτες σε επίπεδο αγρού, καλλιεργητικής ζώνης ή και φυτού.