Ανθρώπινο δυναμικό

 

Η Οικοανάπτυξη από το 1996 εξειδικεύεται στην καταπολέμηση κουνουπιών και λοιπών παρασίτων. Αναλαμβάνει έργα μεγάλης κλίμακας σε όλη την Ελλάδα, έχοντας εκτελέσει προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών σε 10 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Οι καινοτομίες στη μεθοδολογία καταπολέμησης κουνουπιών (προνυμφοκτονία, οικολογική διαχείριση), η χρήση δορυφορικών μέσων και άλλων μέσων υψηλής τεχνολογίας στα συστήματα έρευνας, ελέγχου και αντιμετώπισης κουνουπιών κι επιβλαβών εντόμων (GPS, GIS κα) καθώς και οι πρωτοποριακές εφαρμογές της κατέστησαν πολύ γρήγορα την ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ μοναδική κι αδιαμφισβήτητη leader εταιρία στο χώρο της.
Από το 2013 η Οικοανάπτυξη έχει εισέλθει δυναμικά στο χώρο της τηλεπισκόπησης, προσφέροντας υπηρεσίες στις τηλεπισκοπικές και τηλεδιαγνωστικές εφαρμογές στη γεωργία και στο περιβάλλον. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Οικοανάπτυξη αφορούν τη σάρωση και ιχνηλάτηση καλλιεργειών (aerial farm scanning & scouting) με σύγχρονα Μη Επανδρωμένα Πτητικά Μέσα (UAV, Drone), δορυφορικές εικόνες και αισθητήρες πολύ υψηλής χωρικής και φασματικής ανάλυσης. Γρήγορα, επαναλαμβανόμενα και σε πραγματικό χρόνο, η εταιρεία παρέχει έγκαιρη διάγνωση, πρόβλεψη και συμβουλευτική διαχείρισης καλλιεργειών σε θέματα όπως Φυτοπροστασία, Ωρίμανση και Λίπανση.

 

Σπύρος Μουρελάτος, Δρ. Υδροβιολογίας, ιδρυτής και πρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας. Υπεύθυνος σχεδιασμού, οργάνωσης, επιστημονικής διαχείρισης και εκτέλεσης έργων καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας σε όλη την Ελλάδα. Αναγνωρίζεται ως ένας από τους πλέον ειδικούς σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών σε διεθνές επίπεδο.
Γιώργος Ιατρού, Δρ. Οικολογίας, ιδρυτής και αντιπρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας με μεγάλη εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης παρασίτων. Είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την επιστημονική διαχείριση των υπηρεσιών Γεωργίας Ακριβείας που προσφέρει η εταιρεία. Κωστής Κωτούλας, Χημικός, Γενικός Διευθυντής και μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας. Εργάζεται στην Οικοανάπτυξη από το 2001, έχοντας αναλάβει την οργάνωση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Στέλλα Καλαϊτζοπούλου, Βιολόγος, διευθύντρια του Τμήματος Καταπολέμησης Κουνουπιών και Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας. Συντονίστρια των έργων καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας από το 1997.
 
Sandra Gewehr, Βιολόγος, διευθύντρια του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας. Εργάζεται στην Οικοανάπτυξη από το 1998 και είναι υπεύθυνη για θέματα Δημόσιας Υγείας που σχετίζονται με τα κουνούπια. Έχει ειδικευτεί στη χρήση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV). Χρήστος Καρυδάς, Γεωπόνος, Δρ. Γεωματικής, διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας Ακριβείας της εταιρείας. Από το 2016 είναι ο κύριος σύμβουλος Τηλεπισκόπησης στην Οικοανάπτυξη σε θέματα γεωργίας και φυσικού περιβάλλοντος, με αποστολή την αναβάθμιση παλαιών και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Νίκος Πέρρος, Γεωπόνος, MSc Γεωπληροφορικής, MSc στη Διασφάλιση ποιότητας, Διευθυντής του τομέα Νοτίου Ελλάδας. Εργάζεται στην Οικοανάπτυξη από το 2010 με ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό των έργων καταπολέμησης κουνουπιών της Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας αλλά και συμμετοχή στις υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας της εταιρίας.
Νίκος Λάζος, Γεωπόνος. Διευθυντής του Τμήματος Pest Control της εταιρείας. Εργάζεται στην Οικοανάπτυξη από το 2000 και έχει εξειδικευτεί σε θέματα ακμαιοκτονίας καθώς επίσης και στην ταυτοποίηση εντόμων σε επίπεδο είδους.
Μίλτος Ιατρού, Γεωπόνος, Δρ. Εδαφολογίας, μέλος του Τμήματος Γεωργίας Ακριβείας της εταιρείας. Συνεργάτης της Οικοανάπτυξης από το 2016. Προσφέρει υπηρεσίες στατιστικής ανάλυσης δεδομένων για την παραγωγή αλγορίθμων και λιπαντικής συμβουλής στο πλαίσιο των υπηρεσιών Γεωργίας Ακριβείας που προσφέρει η Οικοανάπτυξη. Ξανθή Τσένη, Γεωλόγος, MSc. Γεωματικής, μέλος του Τμήματος Γεωργίας Ακριβείας της εταιρείας. Εργάζεται στην Οικοανάπτυξη από το 2017 και είναι ειδική σε θέματα εφαρμογών GIS, ανάλυσης εικόνας, μοντελοποίησης και WebGIS. Πάρης Τσαγκάρης, Τεχνολόγος Τροφίμων, διευθυντής του Τμήματος Προμηθειών της εταιρείας και συντονιστής και υπεύθυνος επιμέρους έργων καταπολέμησης κουνουπιών της Οικοανάπτυξης από το 1999. Έχει εξειδικευτεί σε θέματα ακμαιοκτονίας κουνουπιών σε εξωτερικούς χώρους. Γιώργος Βλάχος, Γεωπόνος, συντονιστής και υπεύθυνος επιμέρους έργων καταπολέμησης κουνουπιών και λοιπών παρασίτων από το 2001. Από το 2017, είναι υπεύθυνος του έργου στην Περιφέρεια Κρήτης. Έχει εξειδικευτεί σε θέματα ταυτοποίησης προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών σε επίπεδο είδους.
Νίκος Γκαρλής, Τεχνολόγος Γεωπόνος, συντονιστής και υπεύθυνος επιμέρους έργων καταπολέμησης κουνουπιών και λοιπών παρασίτων της Οικοανάπτυξης από το 2001. Έχει εξειδικευτεί σε θέματα εντοπισμού και χαρτογράφησης εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στο φυσικό, αστικό και περιαστικό σύστημα. Νίκος Κελεμένης, Τεχνολόγος Γεωπόνος, MSc. Γεωργίας στο Περιβάλλον, υπεύθυνος του γραφείου Αθηνών. Εργάζεται στην Οικοανάπτυξη από το 2006 ως συντονιστής και υπεύθυνος επιμέρους έργων καταπολέμησης κουνουπιών και λοιπών παρασίτων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Κώστας Ιορδανίδης, Τεχνολόγος Γεωπόνος, συντονιστής και υπεύθυνος επιμέρους έργων καταπολέμησης κουνουπιών και λοιπών παρασίτων της Οικοανάπτυξης από το 2000. Έχει εξειδικευτεί στην οικολογική χαρτογράφηση μεγάλων υγροτοπικών συστημάτων αναφορικά με το αναπαραγωγικό δυναμικό των κουνουπιών σε όλη την Ελλάδα. Στέλιος Τσερκέζος, Τεχνολόγος Γεωπόνος, συντονιστής και υπεύθυνος επιμέρους έργων καταπολέμησης κουνουπιών της Οικοανάπτυξης, στη Δυτική Ελλάδα. Εργάζεται στην Οικοανάπτυξη από το 2013.Έχει εξειδικευτεί σε θέματα προνυμφοκτονίας και ακμαιοκτονίας στο περιαστικό και φυσικό σύστημα.
Σωτήρης Παπαδόπουλος, Τεχνικός, υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας. Εργάζεται στην Οικοανάπτυξη από το 2001, έχοντας αναλάβει τη συντήρηση και την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού και του στόλου που διαθέτει η εταιρεία. Νίκος Καπετάνιος, Τεχνολόγος Γεωπόνος, εργαζόμενος στο γραφείο Αθηνών. Εργάζεται στην Οικοανάπτυξη από το 2008 ως υπεύθυνος επιμέρους έργων Pest Control στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Ηλίας Τσιτσάνης, Τεχνικός, μέλος του Τμήματος Pest Control της εταιρείας. Εργάζεται στην Οικοανάπτυξη από το 2003 ως υπεύθυνος επιμέρους έργων Pest Control. Έχει εξειδικευτεί σε θέματα εντομοκτονίας και μυοκτονίας σε εσωτερικούς χώρους. Αναστασία Δουδούμη, Λογίστρια ΤΕΙ, μέλος του Τμήματος του Λογιστηρίου της εταιρείας. Εργάζεται στην Οικοανάπτυξη από το 2008, εκτελώντας ένα μεγάλο πλήθος καθηκόντων που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του λογιστικού και οικονομικού τμήματος της εταιρείας.
Λάζαρος Τέμπουρας, Τεχνολόγος Γεωπόνος, υπεύθυνος για τη γραμματειακή υποστήριξη της εταιρείας και την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου. Εργάζεται στην Οικοανάπτυξη από το 2013. Έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση των διαγωνισμών στους οποίους συμμετέχει η εταιρεία καθώς και τη γραφειοκρατική υποστήριξη των έργων καταπολέμησης κουνουπιών και pest control. Δημήτρης Πιαστόπουλος, Τεχνολόγος Γεωπόνος, εξωτερικός συνεργάτης της Οικοανάπτυξης από το 2011. Συντονιστής και υπεύθυνος επιμέρους έργων καταπολέμησης κουνουπιών της Οικοανάπτυξης κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Οκτώβριο.
Κώστας Τούλας, Γεωπόνος, εξωτερικός συνεργάτης της Οικοανάπτυξης από το 2006. Συντονιστής και υπεύθυνος επιμέρους έργων καταπολέμησης κουνουπιών και λοιπών παρασίτων της Οικοανάπτυξης κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Οκτώβριο. Λευτέρης Σουλής, εξωτερικός συνεργάτης της Οικοανάπτυξης από το 2003. Συντονιστής και υπεύθυνος επιμέρους έργων καταπολέμησης κουνουπιών της Οικοανάπτυξης κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Οκτώβριο.
       
Λυσιμάχη Σλάβη, Τεχνολόγος Γεωπόνος, υπεύθυνη για τη Διοικητική Υποστήριξη της εταιρείας. Εργάζεται στην Οικοανάπτυξη από το 2006.