Τα έργα καταπολέμησης κουνουπιών το 2016

Σε τέσσερις Περιφέρειες της χώρας εκτέλεσε το 2016 η Οικοανάπτυξη έργα καταπολέμησης κουνουπιών: στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου. Επιπλέον, εκτέλεσε έργο καταπολέμησης κουνουπιών και στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πεδίο εφαρμογής των έργων αποτελεί το φυσικό, περιαστικό, αγροτικό και αστικό σύστημα των επιμέρους Περιφερειακών Ενοτήτων. Η καταπολέμηση των κουνουπιών στο περιαστικό και αγροτικό σύστημα αφορά κυρίως ψεκασμούς προνυμφοκτονίας σε αποστραγγιστικά κανάλια, ρέματα, εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών και πλημμυρισμένες εκτάσεις. Στο φυσικό σύστημα, ελέγχονταν συστηματικά σε εβδομαδιαία βάση, τα υγροτοπικά / φυσικά συστήματα των περιοχών εφαρμογής του έργου. Αντίστοιχα, οι παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του αστικού συστήματος πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε φρεάτια όμβριων υδάτων και σε εποχιακά πλημμυρισμένες επιφάνειες. Τέλος, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ψεκαστικές εφαρμογές πραγματοποιήθηκαν και στους ιδιωτικούς χώρους 100 οικισμών, σε αυλές και κήπους σπιτιών, κυρίως σε εστίες όπως βόθρους, φρεάτια, δοχεία, βαρέλια, δεξαμενές κλπ.Οι ψεκαστικές επεμβάσεις αφορούν κυρίως επεμβάσεις προνυμφοκτονίας και τα προνυμφοκτόνα σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το DUDIM 15SC και το VECTOBAC 12SC.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το έργο εκτελέστηκε από την Κοινοπραξία "ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. - ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε." και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες, δηλαδή Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για την παρουσία προνυμφών κουνουπιών και ψεκασμοί σε 665 οικισμούς και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες.

Π.Ε. Αργολίδας: 4 Δήμοι, 56 Οικισμοί
Π.Ε. Αρκαδίας:   4 Δήμοι, 68 Οικισμοί
Π.Ε. Κορινθίας:  6 Δήμοι, 107 Οικισμοί
Π.Ε. Λακωνίας:  5 Δήμοι, 156 Οικισμοί
Π.Ε. Μεσσηνίας: 6 Δήμοι, 278 Οικισμοί

Συνολικά ψεκάσθηκαν από εδάφους 500 χιλιόμετρα ρεμάτων και καναλιών στο περιαστικό/αγροτικό σύστημα και περίπου 7.000 στρέμματα στα φυσικά συστήματα. Επίσης, από αέρος ψεκάσθηκαν άλλα 4.000 στρέμματα στο Δήμο Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας.Τέλος, στο αστικό σύστημα ελέγχονταν και ψεκάζονταν κάθε φορά περί τα 20.000 φρεάτια όμβριων υδάτων, κυρίως στις μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας.
Για την παρακολούθηση των ακμαίων κουνουπιών, χρησιμοποιήθηκαν εντομοπαγίδες διοξειδίου του άνθρακα-φωτός οι οποίες τοποθετούνταν σε εβδομαδιαία ή 15ήμερη βάση σε επιλεγμένες θέσεις και των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων.
Στο διπλανό χάρτη, διακρίνονται οι περιοχές στις οποίες μεγάλοι πληθυσμοί κουνουπιών παράγονται είτε από τα υγροτοπικά συστήματα, είτε από πεδινές περιοχές στις οποίες υπάρχουν οργανωμένα αρδευτικά δίκτυα με αποστραγγιστικά κανάλια (κρίσιμες περιοχές για την καταπολέμηση των κουνουπιών).

 

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το έργο εκτέλεστηκε και στις εφτά Περιφερειακές Ενότητες. Έλεγχοι και ψεκαστικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν:
Σε 16 μεγάλα υγροτοπικά συστήματα της Περιφέρειας συνολικής επιφάνειας 265.947 στρεμμάτων
Στο περιαστικό σύστημα και στους κοινόχρηστους χώρους του αστικού συστήματος σε περισσότερους από 700 οικισμούς. Συνολικά ελέγχονταν σε 15ήμερη βάση περισσότεροι από 10.000 σταθμοί ελέγχου στο περιαστικό σύστημα, ενώ στους κοινόχρηστους χώρους του αστικού συστήματος ελέγχονταν και ψεκάζονταν περισσότερα από 30.000 φρεάτια ανά περιφορά.
Στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων, περί τα 20, που εγκαταστάθηκαν στο χώρο της Περιφέρειας. Οι έλεγχοι και οι ψεκαστικές παρεμβάσεις προνυμφοκτονίας πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση.
Στους ιδιωτικούς χώρους του αστικού συστήματος (αυλές και κήπους σπιτιών) 100 οικισμών. Ελέγχθησαν κατά μέσο όρο περίπου 35.000 σπίτια ανά περιφορά.
Σε εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών μέσα στις πρωτεύουσες των εφτά Περιφερειακών Ενοτήτων αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Επίσης, το έργο περιέλαβε και επιπλέον δράσεις όπως:
Παρακολούθηση ακμαίων κουνουπιών. Το δίκτυο δειγματοληψίας περιλαμβάνει 60 σταθερές θέσεις κατανεμημένες και στις 7 Περιφερειακές Ενότητες της ΠΚΜ και οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται σε δεκαπενθήμερη βάση ανά σταθμό. Επίσης, σε εβδομαδιαία βάση τοποθετούνταν παγίδες σε όλα τα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων.
Εφαρμογές ακμαιοκτονίας ULV από εδάφους. Περισσότερες από 160 εφαρμογές πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου, σχεδόν αποκλειστικά στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων.

 

 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το έργο εκτελέστηκε και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, με έμφαση στα παραλίμνια και παραποτάμια υγροτοπικά συστήματα.
Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για την παρουσία προνυμφών κουνουπιών και ψεκασμοί σε 265 οικισμούς και στις 4 Περιφερειακές Ενότητες.

Π.Ε. Γρεβενών:   2 Δήμοι, 50 Οικισμοί
Π.Ε. Καστοριάς:  3 Δήμοι, 45 Οικισμοί
Π.Ε. Κοζάνης:    4 Δήμοι, 119 Οικισμοί
Π.Ε. Φλώρινας:  3 Δήμοι, 51 Οικισμοί

Συνολικά ελέγχονταν σε 15ήμερη βάση περισσότεροι από 1.000 σταθμοί ελέγχου στο περιαστικό και αγροτικό σύστημα, ενώ οι ψεκαστικές επεμβάσεις από εδάφους ξεπέρασαν τα 500 στρέμματα στα υγροτοπικά συστήματα.

Στους κοινόχρηστους χώρους του αστικού συστήματος, ελέγχονταν και ψεκάζονταν περισσότερα από 3.800 φρεάτια ανά περιφορά.

 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το έργο εκτελέστηκε και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, δηλαδή Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.
Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για την παρουσία προνυμφών κουνουπιών και ψεκασμοί σε 97 οικισμούς και στις 3 Περιφερειακές Ενότητες.

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας:  3 Δήμοι, 25 Οικισμοί
Π.Ε. Αχαΐας:                     3 Δήμοι, 37 Οικισμοί
Π.Ε. Ηλείας:                     6 Δήμοι, 35 Οικισμοί

Συνολικά στο περιαστικό και αγροτικό σύστημα ψεκάσθηκαν από εδάφους περισσότεροι από 2.800 σταθμοί ελέγχου, έκτασης 170 περίπου στρεμμάτων. Στο φυσικό σύστημα ψεκάσθηκαν από εδάφους περί τα 5.300 στρέμματα και από αέρος άλλα 5.000 στρέμματα στις Περιφερειακές Ενότητες της Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας. Τέλος, στο αστικό σύστημα ελέγχονταν και ψεκάζονταν κάθε φορά περισσότερα από 3.700 φρεάτια όμβριων υδάτων, κυρίως στις μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας.

Για την παρακολούθηση των ακμαίων κουνουπιών, χρησιμοποιήθηκαν εντομοπαγίδες διοξειδίου του άνθρακα-φωτός οι οποίες τοποθετούνταν σε εβδομαδιαία ή 15ήμερη βάση σε επιλεγμένες θέσεις με έμφαση στις περιοχές που διαγνώσθηκαν τα κρούσματα ελονοσίας.