Διαχείριση αμπελώνων

Εξαιτίας της παραλλακτικότητας των εδαφολογικών και κλιματικών παραγόντων και διαχειριστικών πρακτικών, σε μεγάλης έκτασης καλλιέργειας αμπελώνα μπορεί να δημιουργηθούν ζώνες ανομοιόμορφης ωρίμανσης σταφυλιών οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητα του κρασιού. Μέσω της συγκέντρωσης των καροτενοειδών στην κόμη του πρέμνου εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα για το επίπεδο ωρίμανσης του καρπού και της συγκέντρωσης των σακχάρων.

Τι μπορεί να κάνει η Οικοανάπτυξη;

Εκτίμηση σημείου ωρίμανσης μέσω της συγκέντρωσης των καροτενοειδών
Διάγνωση υδατικού stress
Συμβουλευτική υποστήριξη στη Διαχείριση των αμπελώνων με:

Συνεχή παρακολούθηση μέσω επαναλαμβανόμενων λήψεων τηλεπισκοπικών εικόνων
Συγκομιδή σύμφωνα με ζώνες ωρίμανσης: split picking
Άρδευση ακριβείας σύμφωνα με τα χωρικά δεδομένα

Η διάγνωση επιτυγχάνεται με:

  • Λήψη γεωαναφερόμενων πολυφασματικών εικόνων, πέραν του ορατού φάσματος, με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV)
  • Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
  • Δειγματοληψία φυτικού υλικού για την ανάλυση του TSS (Total Soluble Solids)
  • Στατιστική ανάλυση
Κτήμα Αμπελώνα στην Επανομή Θεσσαλονίκης: Αριστερά λήψη εικόνας RGB, δεξιά αποτύπωση του δείκτη NDVI
 

 

Αριστερά λήψη εικόνας RGB, δεξιά πολυφασματική εικόνα, αποτύπωση του δείκτη Καροτενοειδών

 

 Αριστερά, εντοπισμός τμημάτων του αγροτεμαχίου με διαφορετικό βαθμό ωρίμανσης. Δεξιά, σχέση μεταξύ καροτενοειδών στα φύλλα του πρέμνου και ολικών στερεών διαλυτών στον καρπό.