Η Γεωργία Ακριβείας στη διαχείριση των αμπελώνων

 Ο Δρ. Γιώργος Ιατρού (Οικοανάπτυξη Α.Ε.) και ο κ. Βαγγέλης Γεροβασιλείου, Οινολόγος (Κτήμα Γεροβασιλείου) μιλούν για τη χρησιμότητα της Γεωργίας Ακριβείας στην καλλιέργεια και διαχείριση των αμπελώνων.