Γεωργία Ακριβείας στην ορυζοκαλλιέργεια

1. Περιοχή Έργου: 1000 στρ. σε 36 τηγάνια στην Χαλάστρα (Ποικιλίες: Bonnet και Ronaldo)
2. Χρήση πολυφασματικών δορυφορικών εικόνων του προηγούμενου έτους, από τρείς χαρακτηριστικές φάσεις της καλλιέργειας για την ανίχνευση προκαταρκτικών ζωνών διαχείρισης
3. Χρήση  Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους με πολυφασματικό αισθητήρα πολύ υψηλής ανάλυσης για την βελτίωση και οριστικοποίηση ζωνών.
4. Εδαφικές αναλύσεις ανά ζώνη (70 δείγματα, από 36 τηγάνια)
5. Λιπαντική συμβουλή ανά ζώνη με την χρήση ειδικού λογισμικού
6. Εφαρμογή λίπανσης με τεχνικές VRT

     
1. Λεπτομερής χαρτογράφηση και κωδικοποίηση των ορυζώνων με υπόβαθρο υψηλής ευκρίνειας δορυφορικές εικόνες

2. Οριοθέτηση ζωνών διαχείρισης με ποσοτικοποίηση της παραλλακτικότητας βάσει χρονοσειράς δορυφορικών εικόνων

3. Αρχικός καθορισμός ζωνών διαχείρισης για τα αγροτεμάχια 1-17. Είχε προηγηθεί πτήση με UAV πριν τη σπορά.

 

4. Εδαφική δειγματοληψία και πλήρης εδαφολογική ανάλυση ανά ζώνη διαχείρισης 5. Αποτελέσματα εδαφολογικών αναλύσεων ανά ζώνη διαχείρισης 6. Σε όλες τις περιπτώσεις, η εδαφολογική ανάλυση επιβεβαίωσε την αρχική ζωνοποίηση των αγροτεμαχίων

 

7. Με βάση τα εδαφολογικά αποτελέσματα ανά ζώνη, υπολογίζονται οι απαιτήσεις σε εφαρμογές λίπανση (ζώνη 601) 8. Απλοποίηση ζωνών και στοχευμένη λίπανση (οι τιμές δείχνουν τα σύνολα την και στρεμματική δόση ανά ζώνη για κάθε σκεύασμα)

 

     
Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε με συγκεκριμένα μηχανήματα και εξειδικευμένο εξοπλισμό. Ο λιπασματοδιανομέας διανέμει το λίπασμα με βάση τους ζωνικούς χάρτες.

 

Με τα σωστά δεδομένα, οι αποφάσεις είναι εύκολες…

Περιμένουμε: ομοιόμορφη και αυξημένη παραγωγή και βελτίωση της ποιότητας.

Ενώ ταυτόχρονα:

Συμπληρώνουμε τα αποθέματα P και K τα οποία μειώναμε συνεχώς.
Μειώνουμε τις ποσότητες φαρμάκων που ψεκάζονται.
Μειώνουμε τις ποσότητες λιπασμάτων που φεύγουν στο περιβάλλον
Και επιτέλους, ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε…