Όγδοο Διεθνές Συνέδριο της EMCA, Μαυροβούνι, Μάρτιος 2017

by Ecovev Admin

Μάρτιος 2017

Το 8ο συνέδριο της EMCA (Ευρωπαϊκή Ένωση Καταπολέμησης Κουνουπιών) θα διεξαχθεί στο Μαυροβούνι, μεταξύ 12 - 16 Μαρτίου 2017. Το συνέδριο αυτό με θέμα «Καταπολέμηση Κουνουπιών σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον» περιλαμβάνει συνολικά δώδεκα θεματικές μεταξύ των οποίων και ορισμένες ιδιαίτερα υψηλού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα όπως:

  1. Ασθένειες μεταδιδόμενες από κουνούπια και η καταπολέμησή τους στα Βαλκάνια
  2. Νέες στρατηγικές και εργαλεία καταπολέμησης κουνουπιών
  3. Καταπολέμηση κουνουπιών στο αστικό περιβάλλον

Στο συνέδριο θα παρουσιασθούν οι τελευταίες εξελίξεις σε θέματα που άπτονται της οικολογίας και καταπολέμησης κουνουπιών και άλλων διαβιβαστών ασθενειών από διακεκριμένους επιστήμονες και εξειδικευμένους επαγγελματίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Ευρωπαϊκό ΚΕΕΛΠΝΟ, Gate’s Foundation, από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς από 30 χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της EMCA http://www.emca-online.eu/.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα παρουσιασθούν στις εξής 12 θεματικές ενότητες:

Session 1: Mosquitoes in a changing environment
Chaired by Peter Luethy & Herve Zeller

Session 2: Mosquito borne diseases and their control in the Balkans
Chaired by Dusan Petric & Bulent Alten

Session 3: Mosquito vectors and mosquito-borne diseases: surveillance and control
Chaired by Francis Schaffner & Sandra Gewehr

Session 4: Mosquito control application technologies
Chaired by Alexandra Chaskopoulou & Marieta Braks

Session 5: New mosquito control strategies and tools
Chaired by Romeo Bellini and Jan Lundstrom

Session 6: Mosquito control in urban environment
Chaired by Igor Pajovic & Andrea Drago

Session 7: Floodwater mosquitoes - control strategies in protected areas
Chaired by Norbert Becker & Hans Jerrentrup

Session 8: Insecticides and protection of public health
Chaired by Christophe Lagneau & Spiros Mourelatos

Session 9: Surveillance and monitoring: sampling techniques and tools
Chaired by Andreas Rose and Wesley Tack

Session 10: Blackflies and other insects' control
Chaired by Aleksandra Ignatovic Cupina and Jerome Hogsette

Session 11: Personal protection against mosquitoes
Chaired by Frantisek Rettich and Ulrich Bernier

Session 12: Citizen science as a contribution to mosquito surveillance
Chaired by Ruben Bueno and Francoise Pfirsch