Ημερίδα της Οικοανάπτυξης με θέμα: Γεωργία Ακριβείας σήμερα

by ecodev

Φεβρουάριος 2018

Μεγάλη προσέλευση είχε η ημερίδα που διοργάνωσε η Οικοανάπτυξη, με θέμα "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ" στο συνεδριακό κέντρο "Ν. Γερμανός", την Παρασκευή 02/02/2018, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Agrotica 2018. Στην ημερίδα εισηγήσεις παρουσίασαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Θεοφάνης Παπάς, οι καθηγητές Θεοφάνης Γέμτος του Τμήματος Γεωπονίας και Δημήτρης Κουρέτας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης, εξειδικευμένοι επιστήμονες, στελέχη της Οικοανάπτυξης και στελέχη συνεργαζόμενων εταιρειών (NOVAFARM A.E., TSANTALI, COMPO EXPERT Ελλάς Α.Ε., ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο.Ε., AGROTECH A.E.) καθώς και παραγωγοί (Κράββας Κώστας) παρουσίασαν προϊόντα, υπηρεσίες και επιτυχημένα παραδείγματα που σχετίζονται με εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας στην Ελλάδα σήμερα.

 
Παπάς Θεοφάνης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας
Εισήγηση με θέμα: "Π.Α.Α. και Γεωργία Ακριβείας: Χρηματοδοτικά πλαίσια προώθησης και εφαρμογής της καινοτομίας"
Γέμτος Θεοφάνης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Εισήγηση με θέμα: "Γεωργία Ακριβείας στην Ελλάδα: Εφαρμογές και Προπτικές"
Κουρέτας Δημήτριος, Καθηγητής, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Εισήγηση με θέμα: "Γεωχωρική και Οργανοληπτική ταυτότητα: Προστιθέμενη αξία στα αγροτικά προϊόντα"
Κράββας Κώστας, Ορυζοπαραγωγός
Εισήγηση με θέμα: "Γεωργία Ακριβείας στο Κτήμα Κράββα: Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω"
Σαλπιγγίδης Γεώργιος, Δ/ντής Αμπελουργικού, Tsantali
Εισήγηση με θέμα: "Ζώνες διαφοροποιημένης διαχείρισης στο αμπέλι: η γεωχωρική αξιοποίηση του terroir"
Παυλάκος Στάθης, Δ/ντής Marketing και R&D, COMPO EXPERT Ελλάς Α.Ε.
Εισήγηση με θέμα: "Μέθοδοι και διαθέσιμες τεχνολογίες για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της θρέψης των φυτών"
Ζαρταλούδης Ζώης, Επιστημονικός Σύμβουλος, ΑγροΟικοΣύστημα Ο.Ε.
Εισήγηση με θέμα: "Βιοδραστικά: η νέα προσέγγιση στη θρέψη των φυτών"
Μάινος Βαγγέλης, Senior Consultant, NOVAFARM A.E./ I-CON SHARE P.C.
Εισήγηση με θέμα: "Κεράσια με γεωχωρική και οργανοληπτική ταυτότητα: μια ελπιδοφόρα επιχειρησιακή συνεργασία
"
Γιάντσιος Χρήστος, Υπεύθυνος συστημάτων γεωργικής διαχείρισης, Agrotech S.A.
Εισήγηση με θέμα: "Λύσεις Γεωργίας Ακριβείας από την Agrotech S.A."
Σπύρος Μουρελάτος, Πρόεδρος, Οικοανάπτυξη Α.Ε
Εισήγηση με θέμα: "Οικοανάπτυξη και Γεωργία Ακριβείας"
Ιατρού Γεώργιος, Δ/νων Σύμβουλος, Οικοανάπτυξη Α.Ε
Εισήγηση με θέμα: "Οικοανάπτυξη και Γεωργία Ακριβείας"
Καρυδάς Χρήστος, Δ/ντής Γεωματικής, Οικοανάπτυξη Α.Ε.
Εισήγηση με θέμα:"Υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας σε μεγάλες καλλιέργειες, αμπελώνες και οπωρώνες"
Ιατρού Μίλτος, Επιστ. Υπεύθυνος, ΑγροΟικοΣύστημα Α.Ε.
Εισήγηση με θέμα:"Υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας σε μεγάλες καλλιέργειες, αμπελώνες και οπωρώνες"
Gewehr Sandra, Δ/ντρια R&D, Οικοανάπτυξη Α.Ε.
Εισήγηση με θέμα:"Υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας σε μεγάλες καλλιέργειες, αμπελώνες και οπωρώνες"
Τσένη Ξανθή, Στέλεχος Γεωματικής, Οικοανάπτυξη Α.Ε.
Εισήγηση με θέμα:"Υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας σε μεγάλες καλλιέργειες, αμπελώνες και οπωρώνες"

 

Από τις παρουσιάσεις και τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν, φάνηκε καθαρά ότι η Γεωργία Ακριβείας έχει σαφή ρόλο και μεγάλες δυνατότητες στην Ελλάδα. Ο μικρός κλήρος όχι μόνο δεν είναι εμπόδιο για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών που η Γεωργία Ακριβείας απαιτεί, αλλά μετατρέπεται σε πλεονέκτημα προσδίδοντας γεωχωρική ταυτότητα και υψηλή διατροφική αξία στα παραγόμενα προϊόντα.