Καταπολέμηση Κουνουπιών

Τα κουνούπια στην Ελλάδα αποτελούν ένα πρόβλημα με σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και τη Δημόσια Υγεία. Ορυζώνες και εκτεταμένοι υγρότοποι σε άμεση γειτνίαση με οικισμούς, σε συνδυασμό με ευνοϊκές θερμοκρασιακές συνθήκες, την κατάχρηση του αρδευτικού νερού και των υγρών αποβλήτων, δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των κουνουπιών. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου βρίσκονται το 90% των ορυζώνων και το 70% των υγροτοπικών συστημάτων της χώρας, το πρόβλημα φθάνει κατά περιοχές τα επίπεδα της μάστιγας.

Περισσότερα

Καταπολέμηση Παρασίτων

Στην Οικοανάπτυξη, σαν επαγγελματίες διαχείρισης παρασίτων είμαστε περήφανοι γιατί η δουλειά μας είναι επωφελής για εκατομμύρια ανθρώπων σ' όλο τον κόσμο.

Περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προστασίας

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας σε 7 στάδια:

1) Έλεγχος εγκαταστάσεων

Πραγματοποιείται διεξοδικός έλεγχος σε κάθε εγκατάσταση με ιδιαίτερη έμφαση στις συνήθεις θέσεις δραστηριότητας παρασίτων: Σημεία εισόδου, πηγές τροφών και νερού, θέσεις καταφυγίου, σημεία συγκέντρωσης πελατών - υπαλλήλων.

2) Προσδιορισμός ειδών παρασίτων

Κάθε είδος παρασίτου απαιτεί διαφορετική εφαρμογή ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλλά και τον χώρο που έχει προσβάλλει. Η ταυτοποίηση των ειδών αυτών είναι θεμελιώδες βήμα για την επιτυχή εφαρμογή οποιουδήποτε σχεδίου προστασίας και εφαρμογής.

3) Δομικός – Λειτουργικός αποκλεισμός παρασίτων – εξυγίανση: Συμβουλευτική υποστήριξη

Ετήσια γραπτή μελέτη για τις συνθήκες που ευνοούν την παρουσία παρασίτων στις εγκαταστάσεις σας και τον περιβάλλοντα χώρο.

4) Συνεχής καταγραφή και διατήρηση δικτύων ελέγχου

Η εγκατάσταση δικτύων ελέγχου – καταπολέμησης παρασίτων με κατάλληλες παγίδες είναι απαραίτητη για την επιτυχία ενός προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης. Αυτό συνεπάγεται την ακριβή καταγραφή παρουσίας - δραστηριότητας παρασίτων και την απαραίτητη πιστοποίηση των ληφθέντων μέτρων προστασίας για τους ελεγκτικούς οργανισμούς (πιστοποίηση "δέουσας επιμέλειας" – "due diligence").

5) Αποτύπωση δικτύων παγίδων ελέγχου – καταστολής

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα κρίσιμα σημεία ελέγχου της εγκατάστασης. Σημαντική είναι η συνεργασία των τεχνικών μας με τον υπεύθυνο από πλευράς επιχείρησης ώστε να καθορισθούν από κοινού τα κρίσιμα σημεία ελέγχου με βάση την δομή λειτουργία της επιχείρησης (γραμμές παραγωγής – είσοδος – έξοδος προϊόντων, χώρος συγκέντρωσης λυμάτων – απορριμμάτων, αριθμός εργαζομένων – επισκεπτών και χώρος συγκέντρωσής τους κλπ). .

6) Υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που απαιτούν ευέλικτα πακέτα υπηρεσιών προσαρμοσμένα στις δομικές και λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης σας. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως: θέση εγκατάστασης, κλίμα, παλαιότητα κτιρίου, είδος παραγωγικής διαδικασίας. Μια εμπεριστατωμένη επιθεώρηση και ανάλυση των εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων και συνεντεύξεων με «στελέχη-κλειδιά» της επιχείρησης βοηθούν την ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ για την παροχή "customized" υπηρεσιών προς τον πελάτη.

7) Στρατηγική εφαρμογών – καταπολέμησης

Καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εκτίμηση των ορίων του πελάτη και των προδιαγραφών λειτουργίας της εταιρείας μας. Νομικά, οικονομικά όρια, όρια υγιεινής και ασφάλειας, όρια ανοχής στα παράσιτα κλπ. Τα όρια αυτά συνεκτιμούνται στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη δυνατότητα εφαρμογής μη χημικών μεθόδων καταστολής.