Τοπική Αυτοδιοίκηση

 Δημοτικά Έργα Ελέγχου Παρασίτων

Κουνούπια, Τρωκτικά, Ψύλλοι, Τσιμπούρια, Πευκοκάμπια, Βαμβακάδα, εχθροί καλλωπιστικών, ζιζάνια...

Τα έργα αυτά που εκτελούνται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή Δήμου έχουν αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο δημόσιας ενημέρωσης και συναίνεσης, οριοθέτησης, αξιολόγησης του προβλήματος, περιβαλλοντικής συμβατότητας, ασφάλειας κα αξιολόγησης του αποτελέσματος. Η Οικοανάπτυξη έχοντας μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση αντίστοιχων προβλημάτων στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρέχει:

  • Οργάνωση και εκτέλεση έργων
  • Επιτόπου έλεγχο και τεχνική υποστήριξη
  • Τεχνοοικονομικές μελέτες σκοπιμότητας
 

Ο έλεγχος παρασίτων είναι ζήτημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Δημόσιας Υγείας.
Καλέστε τους ειδικούς, όχι εξολοθρευτές!