Κατοικίες

Τρωκτικά, κατσαρίδες, μύγες, ψύλλοι, τσιμπούρια...

Όντα με εκπληκτικές δυνατότητες, έχουν όλα τη θέση τους στον πλανήτη μας με ξεχωριστό ρόλο και λειτουργία. Όταν όμως μπαίνουν στο σπίτι μας τα ονομάζουμε παράσιτα..

Στον ιδιωτικό μας χώρο έχουμε πολλούς και σοβαρούς λόγους για να αποφύγουμε μια επικίνδυνη συμβίωση. Οι τεχνικοί της Οικοανάπτυξης μπορούν μέσα σε 24 ώρες να λύσουν το πρόβλημά σας και να σας εξηγήσουν πώς στο μέλλον θα αποφύγετε δυσάρεστες επισκέψεις

Οι εργασίες μας περιλαμβάνουν:

1) Λεπτομερειακό εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο
2) Εντοπισμό και υπόδειξη εστιών παρασίτων
3) Εντοπισμό και υπόδειξη σημείων εισόδου
4) Εφαρμογές με τις πλέον σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους
5) Εγκατάσταση δικτύου παρακολούθησης
6) Πλήρη γραπτή αναφορά εργασιών
7) Έλεγχο αποτελεσματικότητας και δωρεάν επιπλέον εφαρμογές εάν αυτές απαιτηθούν