Τεχνολογίες αιχμής στη γεωργία και στο περιβάλλον

Η Τηλεπισκόπηση στη γεωργία αφορά την καταγραφή των φασματοσκοπικών χαρακτηριστικών των καλλιεργειών (δηλαδή το πώς η βλάστηση αντανακλά το διάφορα μήκη κύματος της ηλιακής ακτινοβολίας) με εναέρια ή και δορυφορικά μέσα. Στόχος είναι να αποτυπωθεί με τον τρόπο αυτό η χωρική παραλλακτικότητα του αγρού, έτσι ώστε οι καλλιεργητικές πρακτικές και εισροές (λίπανση, φυτοπροστασία, άρδευση, συγκομιδή) να γίνονται εντοπισμένα.

         

Η εισαγωγή μεθόδων γεωργίας ακριβείας στην Ελλάδα του μικρού κλήρου, αποτελεί πρόκληση για την Οικοανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό έχουμε συγκροτήσει μια μοναδική, για τα ελληνικά δεδομένα, ομάδα από Γεωπόνους και Βιολόγους πεδίου, ειδικούς στην Τηλεπισκόπηση και στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.Απευθυνόμαστε σε μεμονωμένους παραγωγούς, ομάδες και ενώσεις παραγωγών, συνεταιρισμούς, μεταποιητικές μονάδες καθώς και ελεγκτικούς θεσμικούς φορείς του Δημοσίου.
Παρέχουμε προσιτές υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας, απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις δυνατότητες των πελατών μας.

Συμβάλουμε στην οργάνωση της παραγωγής, την πιστοποίηση των καλλιεργητικών πρακτικών και τη διασφάλιση της ποιότητας για ανταγωνιστικά γεωργικά προϊόντα με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.