Χρήση πολυφασματικής απεικόνισης για τη βελτίωση της συγκομιδής των οινοποιήσιμων αμπελιών

Χρήση πολυφασματικής απεικόνισης για τη βελτίωση της συγκομιδής των οινοποιήσιμων αμπελιών

Περίληψη

Ο καθορισμός του χρόνου συγκομιδής των σταφυλιών είναι πιθανόν η πιο σημαντική απόφαση για τους παραγωγούς κρασιού, επειδή τα σταφύλια δεν είναι κλιμακτηρικοί καρποί και εάν συγκομίζονται πριν να ωριμάσουν πλήρως τότε η ποιότητα του κρασιού είναι υποβαθμισμένη. Αυτό συμβαίνει επειδή τα σάκχαρα, το άρωμα και οι ενώσεις που σχετίζονται με το χρώμα στο καρσί αυξάνονται μόνο πριν τη συγκομιδή για τους μη κλιμακτηρικούς καρπούς. Η τρέχουσα πρακτική για τον καθορισμό της ωρίμανσης της ράγας περιλαμβάνει μέτρα συλλογής δειγμάτων ραγών για την ανάλυση των ολικών στερεών διαλυτών και του pH, αλλά η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και επίπονη. Από την άλλη πλευρά, με την ανάπτυξη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) και των σύγχρονων υπερελαφρών καμερών, ο παραγωγός μπορεί να αποκτήσει δεδομένα και χωρική πληροφορία γρήγορα για τη φυσιολογική κατάσταση της καλλιέργειας του. Δείγματα ραγών συλλέχθηκαν από τα πρέμνα (ποικ. Μαλαγουζιά) και η ακτινοβολία ανάκλασης χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των ολικών στερεών διαλυτών και του pH με χρήση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης και μηχανής υποστήριξης διανύσματος. Η μεγαλύτερη ακρίβεια ταξινόμησης επιτεύχθηκε με τη χρήση της μηχανής υποστήριξης διανύσματος. Επιπλέον, οι ράγες που συλλέχθηκαν από τα πρέμνα με τις χαμηλές τιμές του δείκτη ανάκλασης καροτενοειδών είχαν υψηλότερες τιμές ολικών στερεών διαλυτών, pH και τερπενίων και έδωσαν κρασί με υψηλότερο ποσοστό αλκοόλης. Η σημασία της κατασκευής ενός μοντέλου για την πρόβλεψη των ολικών στερεών διαλυτών στις ράγες είναι προφανής, επειδή αυτό μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη της ποιότητας του κρασιού. Η τρέχουσα εργασία είναι μια προκαταρκτική συλλογή μεθοδολογιών για τη δημιουργία ενός εργαλείου παρακολούθησης της ωρίμανσης των σταφυλιών, με τη χρήση στατιστικών τεχνικών, τηλεπισκόπησης και δεδομένων φυσιολογίας της καλλιέργειας. 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ (στην αγλλική γλώσσα)