Καταπολέμηση Πευκοκάμπιας

Τα προβλήματα που δημιουργούνται σχεδόν κάθε χρόνο σε αρκετά περιαστικά αλλά και αισθητικά δάση και άλση πεύκης από την πευκοκάμπια, είναι γνωστά σε όλους. Το κυριότερο πρόβλημα που δημιουργείται από την παρουσία της πευκοκάμπιας στα πεύκα, αφορά την αποφυλλωτική τους δράση μιας και τρέφονται αποκλειστικά και ιδιαίτερα λαίμαργα με τις βελόνες των κωνοφόρων που προσβάλλουν και μπορούν να φτάσουν ακόμη και στην πλήρη καταστροφή του φυλλώματος και κατά συνέπεια στην αποξήρανση του δένδρου. Ακόμη, δημιουργούν προϋποθέσεις για δευτερογενείς προσβολές από άλλα έντομα, αλλά και σημαντικές απώλειες βιομάζας των δέντρων (20 – 45%) και όλα αυτά με μόνο μία γενιά το χρόνο.

Οι μέθοδοι καταπολέμησης του εντόμου διαχωρίζονται σε βιολογικές, μηχανικές και χημικές. Οι χημικές μέθοδοι περιλαμβάνουν τη χρήση χημικών σκευασμάτων (τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται ορμονικοί αναστολείς ανάπτυξης) και είναι προτιμότερο να γίνονται με ψεκαστικά συστήματα υπέρμικρου όγκου. Οι μηχανικές μέθοδοι εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που η προσβολή είναι περιορισμένη και εντοπίζεται σε χαμηλά δέντρα. Στην περίπτωση αυτή, οι τελικές φωλιές μπορούν να κοπούν και στη συνέχεια να καούν. Κατά τη βιολογική καταπολέμηση της πευκοκάμπιας (μέθοδος που εφαρμόζει η Οικοανάπτυξη Α.Ε.), πραγματοποιούνται ψεκασμοί από εδάφους με βιολογικό σκεύασμα και πιο συγκεκριμένα, προς το παρόν, με το σκεύασμα Bacillus thuringiensis sub. Kurstaki, (σκεύασμα προσβολής στομάχου).

Κατά την εφαρμογή ενός έργου καταπολέμησης πευκοκάμπιας, γίνεται ακριβής οριοθέτηση της περιοχής παρέμβασης με τη χαρτογράφηση όλων των προσβεβλημένων δέντρων, συστοιχιών, αλσυλλίων κλπ, την αποτύπωση της κατανομής των δέντρων σε χαρτογραφικά υπόβαθρα, τον καθορισμό της έκτασης των επιμέρους συστοιχιών, τη χαρτογράφηση διαφόρων φυσικών εμποδίων για την εκτέλεση των ψεκασμών. Πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση, γίνεται συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης της προσβολής στα πεύκα από το στάδιο του αυγού, μέχρι τις πρώτες εκκολάψεις των προνυμφών και οριοθετούνται αυστηρά οι περιοχές επέμβασης. Ο ψεκασμός γίνεται με τη χρήση βιολογικού σκευάσματος και πιο συγκεκριμένα με το σκεύασμα Bacillus thuringiensis sub. Kurstaki, (σκεύασμα προσβολής στομάχου). Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται έχουν στόχο την ελαχιστοποίηση του πληθυσμού της πευκοκάμπιας στα προσβεβλημένα δέντρα με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό κόστος. Οι ψεκαστικές παρεμβάσεις στα όρια ενός Δήμου ολοκληρώνονται συνήθως σε 4 – 5 ημέρες και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των ψεκασμών πραγματοποιείται μία με δύο εβδομάδες αργότερα.