Καταπολέμηση Ψύλλων

Οι ψύλλοι είναι μικρά (1,5-2,5 mm) άπτερα έντομα, που παρασιτούν στο τρίχωμα των θηλαστικών και το φτέρωμα των πουλιών. Τα ενήλικα άτομα, διατρυπούν το δέρμα του «οικοδεσπότη» τους και τρέφονται με το αίμα του. Τα αυγά των ψύλλων, αποτίθενται πάνω στο τρίχωμα των ζώων και στο φτερωτό των πτηνών, χωρίς να προσκολλούνται στις τρίχες, και έτσι μπορούν να διασπαρθούν οπουδήποτε, με την κίνηση του ζώου ή πτηνού. Ο πλέον γνωστός τρόπος διασποράς – προσβολής ψύλλων σε αστικό περιβάλλον, είναι τα αδέσποτα ή και κατοικίδια ζώα (γάτες – σκύλοι) που βρίσκονται σε συνάφεια με ανθρώπους και δευτερογενώς τα ποντίκια και τα πουλιά. Είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρξει προσβολή χωρίς την παρουσία του κατοικίδιου η και αδέσποτου ζώου, συνήθως γάτα ή σκύλος, κοντά σε χώρους που ζουν και συνωστίζονται άνθρωποι.
 
Η Οικοανάπτυξη Α.Ε., σε στενή συνεργασία με τους Δήμους με τους οποίους συνεργάζεται για την αντιμετώπιση αυτών των εντόμων, προτείνει μία σειρά μέτρων που μπορούν να ληφθούν από τους κατοίκους ώστε να αποφύγουν ή και να ελέγξουν το πρόβλημα. Σε περίπτωση εκτεταμένης προσβολής σε συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου (π.χ. γύρω από κτηνοτροφικές μονάδες, πάρκα αναψυχής, αλσύλια κλπ), τότε καταφεύγει σε μεθόδους χημικής καταπολέμησης με τη χρήση εντομοκτόνων σκευασμάτων που επιλέγονται με βάση την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα και περιβαλλοντική συμβατότητα. Σε κάθε περίπτωση τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι πάντα υγειονομικής σημασίας, εγκεκριμένα για χρήση σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας που αναλαμβάνει αυτές τις εφαρμογές, ενεργεί με βάση τους αυστηρούς κανόνες υγείας και ασφάλειας Διεθνών Προτύπων που ακολουθεί η Οικοανάπτυξη και διασφαλίζει την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα με κύριο γνώμονα την προστασία και υγεία όλων των οργανισμών μη-στόχων (άνθρωποι, ζώα, άλλα έντομα κλπ). Μετά από κάθε εφαρμογή γίνεται έλεγχος της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν και παραδίδεται Πιστοποιητικό – Βεβαίωση της εκτέλεσης των εργασιών στο Δήμο.
 
Για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος, η Οικοανάπτυξη προτείνει ένα συνολικό σχέδιο καταπολέμησης ψύλλων που περιλαμβάνει:
 
  • Αξιολόγηση προβλήματος με βάση περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια (γεωγραφικά δεδομένα, θερμοκρασία, υγρασία, αριθμοί ζώων και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, γειτνίαση με αστικές περιοχές κλπ.)
  • Ταυτόχρονη αντιμετώπιση σε επίπεδο αστικού, κτηνοτροφικού (ζώα, εγκαταστάσεις), και φυσικού περιβάλλοντος με εντομοκτόνα κατάλληλης υπολειμματικής διάρκειας
  • Εξυγίανση ποιμνιοστασίων
  • Ενημέρωση πολιτών και αρμόδιων φορέων
  • Διαχείριση αδέσποτων ζώων
  • Χημική καταπολέμηση