Διαχείριση Περιβάλλοντος

Η εταιρεία ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. διαθέτει πλούσια εμπειρία στην ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφορικών Συστημάτων και κάθετων εφαρμογών διαχείρισης και επικαιροποίησης χωρικών βάσεων δεδομένων μέσω των προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας που εκτελεί σε 13 νομούς της χώρας τα τελευταία 11 χρόνια. Διατηρεί στόλο 35 οχημάτων παντός εδάφους για πρόσβαση και στις πιο δύσβατες περιοχές ενώ το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της που απαρτίζεται από 15 επιστήμονες που εργάζονται σε μόνιμη βάση (βιολόγοι, γεωπόνοι, χημικοί) με σημαντική παρουσία σε εργασίες πεδίου. Έτσι, η Οικοανάπτυξη Α.Ε. αναλαμβάνει την καταγραφή, απογραφή και χαρτογραφική αποτύπωση διαφόρων περιβαλλοντικών στοιχείων και των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους στα διοικητικά όρια ενός Δήμου όπως:

  • Αστική βλάστηση (δέντρα, θάμνοι, χλοοτάπητες) με στόχο την ορθολογική διαχείριση και προστασία του φυτικού κεφαλαίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες ενός Δήμου.
  • Χώροι προσβολής και ανάπτυξης παρασίτων
  • Εστίες αναπαραγωγής παρασίτων
  • Αποδέκτες υγρών και στερεών αποβλήτων
  • Είδη αγροτικών καλλιεργειών (και βαθμός προσβολής και παραγωγικότητα)
  • Χώροι περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία σε επίπεδο ενοποίησης βάσεων δεδομένων G.I.S. και G.P.S. ώστε να παρέχονται πιστοποιημένες υπηρεσίες διαχείρισης των διαφόρων περιβαλλοντικών στοιχείων με συνακόλουθη ορθολογική αξιοποίηση πόρων, χρόνου και ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Σε γενικές γραμμές, τα βήματα που ακολουθούνται για την απογραφή οποιουδήποτε στοιχείου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με στόχο την περαιτέρω ορθολογική διαχείρισή του είναι τα εξής:

  • Καταγραφή και ψηφιακή αποτύπωση με συσκευές G.P.S. του στοιχείου ενδιαφέροντος (π.χ. δένδρα, θάμνοι, καλλιέργειες, χώροι προσβολής κλπ) σε γεωαναφερόμενο χαρτογραφικό υπόβαθρο.
  • Παραγωγή βάσης δεδομένων με τα χαρακτηριστικά του στοιχείου (βιολογικά, ποιοτικά, ποσοτικά, τοπογραφικά, κλπ)
  • Σύνδεση της βάσης δεδομένων με το τοπογραφικό υπόβαθρο και παραγωγή θεματικών χαρτών

Σήμερα, στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας έχουμε τη δυνατότητα, τα μέσα και την εμπειρία ώστε να παρέχουμε επίκαιρη, έγκυρη και επεξεργασμένη πληροφορία. Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι ο συνδυασμός της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας μέσα από τα ερευνητικά και εκτελεσθέντα έργα σε θέματα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών που έχει αναλάβει η ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. τα τελευταία 20 χρόνια και της συνεχούς φυσικής παρουσίας των επιστημόνων και τεχνικών της στο αγροτικό, περιαστικό, αστικό και φυσικό περιβάλλον σε 13 νομούς της χώρας.